مدیر آموزش های آزاد:

دکتر حامد عباسی

 


 

کارشناس  دفتر آموزش های آزاد:

خانم مائده توانگر

 آدرس:

تهران خیابان کریمخان زند، سر خیابان عضدی شمالی، پلاک 76(ساختمان معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی)

طبقه 4

تلفن تماس: 

09+394031586

88904187- 88893298 - 88893345

داخلی 444(کارشناس دفتر آموزش های آزاد، خانم مائده توانگر)

email: workshop.ssrc@gmail.com


اگر مدرس هستید و درخواست برگزاری کارگاه دارید

 

لطفا اینجا را کلیک کنید

 


تماس از طریق فرم اینترنتی

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.