استاد گرانقدر/ مدرس گرامی

 

لطفا قبل از ثبت درخواست برگزاری کارگاه، موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های کشور می توانند با ارسال درخواست برگزاری کارگاه از طریق همین سامانه، موضوع مورد نظر خود را در قالب کارگاه مطرح نمایند. نتیجه پس از بررسی های لازم در گروه های تخصصی به اطلاع مدرس خواهد رسید و بر روی سامانه قرار خواهد گرفت.

 

مدرس یا مدرسین کارگاه باید دارای مدرک دکتری تخصصی (PhD) در رشته مرتبط با کارگاه پیشنهادی باشند. در مواردی به تشخیص پژوهشگاه، کارگاه می تواند توسط کارشناس ارشد برگزار شود. همچنین، کارگاه پیشنهادی می تواند توسط یک یا دو مدرس برگزار شود. گواهی تدریس از سوی پژوهشگاه برای مدرس یا مدرسین هر کارگاه صادر خواهد شد.

 

  • حق الزحمه مدرسان کارگاه های آموزشی سال 95

** هر نوع پرداخت به افراد ذینفع در کارگاه های آموزشی (موسسه خصوصی، مدرس، ناظر) با عقد قرارداد صورت می پذیرد.

** حداقل تعداد شرکت کنندگان در هر کارگاه 12 نفر می باشد.

** شهریه هر کارگاه توسط مدرس یا مجری برگزاری، پیشنهاد می شود و توسط پژوهشگاه تعیین و تائید می گردد.

** همه کارگاه ها باید بر روی سامانه کارگاه های آموزشی پژوهشگاه به آدرس www.workshop.ssrc.ac.ir ثبت شوند و با حضور ناظر پژوهشگاه برگزار گردد، در غیر اینصورت مورد تایید نمی باشند.

** حق الزحمه ساعات عملی کارگاه ها با ضریب 1/5 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

** در مواردی که بیش از 1 مدرس در برگزاری کارگاه شرکت دارند، حق الزحمه کل پرداختی از سوی پژوهشگاه برابر با مجموع حق الزحمه مدرسین بر اساس رتبه علمی* و ساعت تدریس خواهد بود.

** در مواردی که مدرس باید به شهر دیگری اعزام گردد، به ازای هر 300 کیلومتر مسافت، بین 100 تا 200 هزار تومان (بسته به نوع وسیله نقلیه مسافرتی) به حق الزحمه مدرس اضافه خواهد شد.

 

الف) کارگاه هایی که پژوهشگاه راسا برگزار می کند:

حق الزحمه تدریس= (مبلغ شهریه × تعداد شرکت کنندگان × 0/45) × ضریب رتبه

* ضریب رتبه علمی: مربی(0/8)، استادیار (1)، دانشیار (1/1)، استاد (1/2)

** در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیش از 20 نفر باشد، به ازای هر نفر، 10 درصد شهریه به حق الزحمه مدرس اضافه می گردد.

** کارگاه هایی که درآمد خالص آنها بیش از 30 میلیون ریال باشد، حق الزحمه مدرس بر اساس مصوبه هیات امنای منطقه دو پژوهشی به ازای هر ساعت تدریس 165000 تومان تعیین می گردد به شرطی که فراتر از 70 درصد درآمد خالص کارگاه نباشد.

 

ب) کارگاه هایی که توسط موسسات آموزش عالی دیگر برگزار می گردد و پژوهشگاه صرفا به لحاظ علمی تایید و گواهی صادر می کند (در این نوع کارگاه ها، برای مدرس، از طرف پژوهشگاه ابلاغ صادر نمی گردد):

  • حق الزحمه مدرس با توافق مدرس و موسسه مجری تعیین و مستقل از پژوهشگاه یا توسط پژوهشگاه (بر اساس توافقنامه) پرداخت می شود.
  • 30 درصد درآمد کارگاه برای صدور گواهی و حق نظارت به پژوهشگاه پرداخت می گردد.
  • حداقل مبلغ برای صدور هر گواهی (در سال 95)، 30 هزار تومان است.

 

ج) کارگاه هایی که توسط اعضاء هیات علمی یا کارکنان پژوهشگاه طراحی و برگزار می گردد و پژوهشگاه صرفا به لحاظ علمی تایید و گواهی صادر می کند:

  • مطابق با آئین نامه حق بالاسری، کل شهریه بایستی به حساب پژوهشگاه واریز گردد و پژوهشگاه تا سقف 30 درصد را به عنوان حق بالاسری کسر کرده و مابقی را به مدرس یا مجری پرداخت می نماید


  • نظارت (برگزاری کارگاه بدون حضور ناظر پژوهشگاه قابل تایید نمی باشد)

پژوهشگاه، یک نفر را به عنوان ناظر برای هر کارگاه اعزام می کند تا گزارش کارگاه را از طریق فرم مربوطه که در اختیار ایشان قرار می گیرد به دفتر آموزش های آزاد پژوهشگاه ارسال نماید. حق الزحمه ناظر توسط پژوهشگاه از محل درآمد کارگاه پرداخت خواهد شد. این مبلغ برای سال 95، به ازای هر روز 150 هزار تومان می باشد.


  • شهریه کارگاه: شهریه هر کارگاه بر اساس نوع کارگاه و دیگر معیارهای مربوطه توسط پژوهشگاه تعیین و در صفحه ثبت نام هر کارگاه اعلام می گردد. 

نکته: شرکت کنندگان در کارگاه بایستی از طریق این سامانه اقدام به ثبت نام در کارگاه نمایند و هرگونه ثبت نام دانشپذیران خارج از این سامانه مورد قبول دفتر آموزش های آزاد پژوهشگاه نبوده و گواهی شرکت صادر نخواهد شد.


شرایط برگزاری کارگاه در موسسات خصوصی

تنها موسساتی مجاز به برگزاری کارگاه می باشند که در اساس نامه آنها انجام فعالیت های آموزشی و یا پژوهشی قید شده و دارای مجوز از سازمان های ذی صلاح باشند. تعیین صلاحیت این شرکت ها در پژوهشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید با دو شیوه ذیل امکان همکاری مشترک وجود دارد:

1-     در شیوه نخست موسسات خصوصی پس از اخذ مجوز برگزاری کارگاه و تایید مدرس آن توسط پژوهشگاه (صدور ابلاغ مدرس کارگاه و عقد قرارداد) می توانند اقدام به تبلیغ و برگزاری کارگاه نمایند. در این روش موسسه می بایست هزینه مصوب به ازای هر شرکت کننده را در وجه پژوهشگاه واریز نماید و پژوهشگاه نیز هزینه مدرس کارگاه و ناظر را برابر قرارداد موجود پرداخت می کند. شهریه کارگاه با پیشنهاد موسسه و تائید پژوهشگاه تعیین می شود. فراهم نمودن کلیه امکانات برگزاری کارگاه (محل برگزاری، تغذیه، تجهیزات صوتی و تصویری و ابزار تخصصی مورد نیاز برای هر کارگاه) بر عهده موسسات متقاضی است. در این خصوص موسسه موظف است تا تمهیدات لازم را برای برگزاری مناسب کارگاه با توجه به استاندارد های مورد تایید پژوهشگاه اتخاذ نماید.

2-     در شیوه دوم موسسه می تواند راساً مدرس را معرفی و پس از کسب مجوز و تایید مدرس کارگاه توسط پژوهشگاه، با ایشان قرارداد تدریس منعقد نموده و اقدام به برگزاری کارگاه نماید. شهریه کارگاه با پیشنهاد موسسه و تائید پژوهشگاه تعیین می شود و 30% از شهریه ثبت نامی برای هر فرد (حداقل 30000 تومان در سال 95) بنابر قرارداد منعقد شده بابت ارائه مجوز و صدور گواهی برای شرکت کنندگان، به پژوهشگاه پرداخت نماید. در این شرایط کلیه هزینه های برگزاری کارگاه، حق الزحمه مدرس و ناظر کارگاه بر عهده موسسه بوده و پژوهشگاه تعهدی در قبال صدور گواهی تدریس برای مدرس ندارد.


در صورتی که مایل به ثبت درخواست کارگاه می باشید می توانید از لینک زیر اقدام نمایید

ثبت درخواست برگزاری کارگاه آموزشی