برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 تحلیل محتوا ( مفاهیم تا کاربرد)
1398-10-30 08:00-16:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دکتر نازنین راسخ- دکتر حمید قاسمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.