برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 تحلیل محتوا ( مفاهیم تا کاربرد)
1398-10-30 08:00-16:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دکتر نازنین راسخ- دکتر حمید قاسمی
2 چهارمین دوره طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی( کرمان)
1398-11-17 08:00-17:00
1398-11-18 08:00-17:00
شرکت کننده آزاد 4,000,000 ریال
دکتر حامد عباسی دکتر منصور صاحب زمانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.