برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

30 دی 1398
08:00-16:00

0

ریال
دانشجویان

1,000,000

ریال
شرکت کننده آزاد

1,000,000

ریال
ظرفیت: 30
دکتر نازنین راسخ- دکتر حمید قاسمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.