تعویق کارگاه "مدل و مدل سازی در علوم ورزشی(تدوین، مدل،تحلیل،کاربست)"
1395-08-03

 

به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه مدل و مدل سازی در علوم ورزشی(تدوین، مدل،تحلیل،کاربست) می رساند که زمان برگزاری این کارگاه(4 آبان) به دوشنبه 24 آبان موکول شد.