پایان دوره دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی با حضور 8 عضو هیات علمی در بین شرکت کنندگان
1395-05-02
پایان دوره دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی با حضور 8 عضو هیات علمی در بین شرکت کنندگان

اولین دوره تخصصی دستیار آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی با حضور 18 شرکت کننده به پایان رسید. از این شرکت کنندگان، 8 نفر عضو هیات علمی دانشگاه ها، 6 نفر دانشجوی دکترا و 4 نفر کارشناسی ارشد بودند.

با توجه به استقبال زیاد علاقمندان، دومین دوره آن در هفته آتی برگزار خواهد شد.

عکس های مربوط به دوره