تغییر تاریخ دوره های تربیت بدنی ویژه
1395-04-13
تغییر تاریخ دوره های تربیت بدنی ویژه

با سلام
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در دوره های آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه سالمندان و آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه افراد با کم توانی ذهنی می رساند که این دوره ها در تاریخ های جدید برگزار می گردد.

دوره  آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه سالمندان                 تاریخ برگزاری 30 مرداد لغایت 5 شهریور

دوره آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه افراد با کم توانی ذهنی      تاریخ برگزاری 13 لغایت 19 شهریور