برگزاری کارگاه استعدادیابی و استعداد پروری در ورزش
1395-03-04

 کارگاه استعدادیابی و استعداد پروری در ورزش با همکاری پژوهشگاه در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی  در تاریخ 29 اردیبهشت 95 برگزار گردید. جناب اقای دکتر فرشید طهماسبی مدرس این کارگاه بود.