برگزاری کارگاه روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی
1395-03-04
برگزاری کارگاه روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی

کارگاه روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی در تاریخ 30 اردیبهشت 95 با حضور جمعی از علاقه مندن در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید. این کارگاه  با مدرسی دکتر حمید آقا علی نژاد و کمک مدرسی آقای سجاد رضایی انجام شد.