برگزاری کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای بانوان باردار
1395-02-25
برگزاری کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای بانوان باردار

کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای بانوان باردار در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 95 با حضور جمعی از علاقه مندان به مدرسی خانم دکتر معصومه هلالی زاده در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید. قابل ذکر است که به دلیل درخواست های مکرر برای برگزاری دوباره، این کارگاه در ماه جدید مجددا برگزار خواهد شد.تاریخ دقیق از طریق همین سامانه به اطلاع دوستان خواهد رسید.