تعویق کارگاه برنامه ریزی راهبردی در سازمان های ورزشی
1395-02-15

به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه برنامه ریزی راهبردی در سازمان های ورزشی می رساند که این برگزاری این کارگاه(16 اردیبهشت) به زمان دیگری موکول شد. زمان دقیق تشکیل کارگاه از طریق سامانه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.