تکمیل ظرفیت کارگاه آموزش کاربردی بازی های حرکتی کودکان بر پایه سبک physically active play
1394-11-27

بدینوسیله به اطلاع علاقمندان و دانشپذیران می رساند ظرفیت کارگاه آموزش کاربردی بازی های حرکتی کودکان بر پایه سبک physically active play برای تاریخ 29 بهمن ماه تکمیل شد. لذا افرادی که شهریه را واریز نموده اند، برای دوره بعدی که متعاقبا تاریخ آن اعلام خواهد شد ثبت نام خواهند شد.