چهارمین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی برگزار شد
20 بهمن 1398
چهارمین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، چهارمین دوره تخصصی طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی روزهای 17 و 18 بهمن‌ماه سال جاری توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در شهر کرمان برگزار شد. دکتر حامد عباسی عضو هیات علمی پژوهشگاه هدف از برگزاری این دوره را آشنایی فراگیران با نحوه ارزیابی و تشخیص ناهنجاری‌های وضعیتی و همچنین طراحی تمرینات اصلاحی برای هر ناهنجاری عنوان کرد.
در این دوره 2 روزه ارزیابی قامت و حرکات عملکردی، تشخیص ناهنجاری‌های قامتی، اصول طراحی تمرینات اصلاحی و طراحی تمرینات اصلاحی برای ناهنجاری‌های تنه و اندام تحتانی به‌صورت تئوری و عملی توسط دکتر منصور صاحب الزمانی و دکتر حامد عباسی به شرکت‌کنندگان ارائه شد