برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه حرکات اصلاحی
1398-06-03 08:00-17:00
1398-06-06 08:00-17:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
2 آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش
1398-09-04 08:00-17:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
3 آنالیز سیگنال های حرکتی با متلب
1398-09-05 08:00-17:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
4 کارگاه تخصصی حقوق ورزشی کاربردی
1398-09-14 08:00-16:00
پژوهشگاه تربیت بدنی 30
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,250,000 ریال
5 تحلیل محتوا ( مفاهیم تا کاربرد)
1398-10-17 08:00-16:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
6 روش شناسی نقد و بررسی کتاب
1398-09-19 08:00-16:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.