برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 چهارمین دوره تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی
1397-11-24 08:00-17:00
1397-11-26 08:00-17:00
تهران 100
دانشجویان تربیت بدنی 4,000,000 ریال
عضو هیات علمی 5,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,000,000 ریال
مربیان معرفی شده فدراسیون های ورزشی 4,000,000 ریال
2 دوره مقدماتی مهارت های ذهنی در ورزش
1397-11-06 08:00-17:00
1397-11-11 08:00-17:00
تهران - خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 25
دانشجویان تربیت بدنی 15,000,000 ریال
عضو هیات علمی 17,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 17,000,000 ریال
مربیان معرفی شده فدراسیون های ورزشی 17,000,000 ریال
دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی- دکتر خسرو حمزه
3 سکو : تجربیات موفق در ورزش
1397-12-08 13:00-18:00
تهران- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 200
دانشجویان تربیت بدنی 300,000 ریال
عضو هیات علمی 300,000 ریال
شرکت کننده آزاد 300,000 ریال
مربیان معرفی شده فدراسیون های ورزشی 300,000 ریال
پژمان راهبر (سردبیر سایت ورزش3)- مهدی هژبری (سردبیر روزنامه خبر خبر ورزشی)- علیرضا اصفهانی( بنیان گذار مجموعه ورزشی حس خوب زندگی) - کاوه صدقی (مدیر عامل مجموعه آی فیت پرو)
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.