برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 روش شناسی نقد و بررسی کتاب
1398-11-14 08:00-16:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
دکتر نازنین راسخ- دکتر حمید قاسمی
2 هشتمین دوره بین المللی پیشرفته مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی
1398-11-06 08:00-17:00
1398-11-11 08:00-17:00
100
دانشجویان تربیت بدنی 13,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 15,000,000 ریال
3 چهارمین دوره طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی( کرمان)
1398-11-17 08:00-17:00
1398-11-18 08:00-17:00
100
شرکت کننده آزاد 4,000,000 ریال
دکتر حامد عباسی دکتر منصور صاحب زمانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.