برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 هفتمین دوره دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی
1397-08-26 08:30-18:30
15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
0
2 پنجمین دوره دستیار آزمایشگاه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
1397-08-19 08:30-18:30
15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
0
3 سومین دوره دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1397-09-10 08:30-18:30
15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
0
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.