برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره سوم)
1395-11-05 08:30-17:10
1395-11-08 08:30-17:10
پژوهشگاه تربیت بدنی 30
5,500,000 ریال
12 دکتر علی شریف نژاد، دکتر هادی روحانی، دکتر سعید نقیبی، دکتر مهدی بیاتی، دکتر محمد شریعت زاده، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر معصومه هلالی زاده
2 چهارمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1395-11-15 08:30-17:00
1395-11-21 08:30-17:00
تهران- میدان صنعت- دانشگاه آزاد تهران مرکز- خیابان سیمای ایران-واحد پیامبر اعظم 180
12,000,000 ریال
154 پروفسور اینیگو موجیکا /پروفسور آلبرتو دی ماریو/ دکتر حمید آقاعلی نژاد /دکتر حمید رجبی /دکتر مرتضی بهرامی نژاد
3 دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1395-11-16 08:30-17:00
1395-11-18 08:30-17:00
پژوهشگاه علوم ورزشی 40
4,500,000 ریال
16 دکتر مصطفی قانعی ،دکتر علی خوش باطن ،دکتر علیر ضا عسگری ،دکتر علی قزوینی ،دکتر وحید سبحانی ،دکتر انسیه واحدی، دکتر حمید آقا علی نژاد، دکتر هادی روحانی
4 چهارمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1395-11-15 08:30-17:00
1395-11-21 08:30-17:00
تهران- میدان صنعت- دانشگاه آزاد تهران مرکز- خیابان سیمای ایران-واحد پیامبر اعظم 180
12,000,000 ریال
154 پروفسور اینیگو موجیکا /پروفسور آلبرتو دی ماریو/ دکتر حمید آقاعلی نژاد /دکتر حمید رجبی /دکتر مرتضی بهرامی نژاد
5 تربیت مدیر بازاریاب فوتبال
1395-12-13 08:30-17:00
1395-12-16 08:30-17:00
تهران- مجموعه ورزشی آزادی- آکادمی ملی فوتبال 60
دانشجویان تربیت بدنی 4,000,000 ریال
عضو هیات علمی 5,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 6,000,000 ریال
هیات های فوتبال استانی و باشگاه های لیگ برتر و دسته 1 فوتبال 0 ریال
56
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.