برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دومین دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1396-05-30 08:30-16:30
1396-05-28 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
4,500,000 ریال
13
2 دوره دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتی
1396-10-09 08:30-16:30
1396-10-12 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
9
3 دوره تربیت مربی تغذیه ورزشی
1396-09-25 08:30-16:30
1396-09-30 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
12,000,000 ریال
40
4 دوره بین المللی ماساژ ورزشی
1396-10-08 08:30-16:30
1396-10-01 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
12,000,000 ریال
21
5 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره پنجم)
1396-10-30 08:30-18:30
1396-11-03 08:30-18:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
12
6 سومین دوره دستیار آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1396-11-14 08:30-18:30
1396-11-17 08:30-18:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 6,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 7,000,000 ریال
6
7 ششمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1396-11-20 08:30-17:10
1396-11-13 08:30-17:10
تهران- دانشگاه تربیت مدرس 130
دانشجویان تربیت بدنی 9,000,000 ریال
عضو هیات علمی 11,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 12,000,000 ریال
مربیان معرفی شده فدراسیون های ورزشی 9,600,000 ریال
108 پروفسور اینیگو موجیکا - دکتر حمید آقا علی نژاد- دکتر حمید رجبی- دکتر مرتضی بهرامی نژاد - دکتر حمزه اکبری- حمید مسجدی- سجاد عارفی نیا- مهدی چراغی
8 سومین جایزه بین المللی ایده های خلاقانه در طراحی جشنواره های موضوعی بازی های حرکتی کودکان
1396-12-09 14:30-17:30
600
250,000 ریال
9
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.