برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دومین دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1396-05-28 08:30-16:30
1396-05-30 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 20
4,500,000 ریال
12
2 دوره دستیار آزمایشگاه رفتار حرکتی
1396-06-01 08:30-16:30
1396-05-29 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 15
6,000,000 ریال
7
3 دوره تربیت مربی تغذیه ورزشی
1396-09-25 08:30-16:30
1396-09-30 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 40
12,000,000 ریال
30
4 دوره بین المللی ماساژ ورزشی
1396-10-01 08:30-16:30
1396-10-08 08:30-16:30
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه علوم ورزشی 30
12,000,000 ریال
17
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.