برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش
1398-08-21 08:00-17:00
30
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
2 آنالیز سیگنال های حرکتی با متلب
1398-08-28 08:00-17:00
30
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
3 تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار spss
1398-08-01 08:00-17:00
1398-08-02 08:00-17:00
30
دوره مقدماتی 1,500,000 ریال
دوره پیشرفته 1,500,000 ریال
دوره مقدماتی و پیشرفته 2,500,000 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.