برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره سوم)
1395-11-05 08:30-17:10
1395-11-08 08:30-17:10
پژوهشگاه تربیت بدنی 40
5,500,000 ریال
21 دکتر علی شریف نژاد، دکتر هادی روحانی، دکتر سعید نقیبی، دکتر مهدی بیاتی، دکتر محمد شریعت زاده، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر معصومه هلالی زاده
2 چهارمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1395-11-15 08:30-17:00
1395-11-21 08:30-17:00
150
12,000,000 ریال
134 پروفسور استفانو دوتتاویو /پروفسور اینیگو موجیکا /پروفسور کارلو کاستاگنا/ دکتر حمید آقاعلی نژاد /دکتر حمید رجبی /دکتر مرتضی بهرامی نژاد
3 دوره آزمون ورزشی قلبی ریوی(CPET)
1395-11-16 08:30-17:00
1395-11-18 08:30-17:00
پژوهشگاه علوم ورزشی 30
4,500,000 ریال
21 دکتر مصطفی قانعی ،دکتر علی خوش باطن ،دکتر علیر ضا عسگری ،دکتر علی قزوینی ،دکتر وحید سبحانی ،دکتر انسیه واحدی، دکتر هادی روحانی
4 چهارمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1395-11-15 08:30-17:00
1395-11-21 08:30-17:00
150
12,000,000 ریال
134 پروفسور استفانو دوتتاویو /پروفسور اینیگو موجیکا /پروفسور کارلو کاستاگنا/ دکتر حمید آقاعلی نژاد /دکتر حمید رجبی /دکتر مرتضی بهرامی نژاد
5 تربیت مربی استعدادیابی ورزشی
1395-11-23 08:30-17:00
1395-11-29 08:30-17:00
تهران 100
دانشجویان تربیت بدنی 8,000,000 ریال
عضو هیات علمی 9,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 10,000,000 ریال
85
6 دوره بین المللی بازاریابی ورزشی کاربردی
1395-12-07 08:30-17:00
1395-12-11 08:30-17:00
تهران 60
دانشجویان تربیت بدنی 7,500,000 ریال
عضو هیات علمی 8,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 9,500,000 ریال
33 پروفسور مایکل دیسبوردرز،پروفسور سیمون چادویک،پروفسور رود کونینگ،دکتر نصرالله سجادی،دکتر محمد خبیری،دکتر حمید قاسمی،دکتر علیرضا الهی،دکتر نادر شکری،دکتر محسن اسمعیلی،دکتر مهدی رسولی
7 تربیت مدیر بازاریاب فوتبال
1395-12-13 08:30-17:00
1395-12-18 08:30-17:00
30
دانشجویان تربیت بدنی 4,000,000 ریال
عضو هیات علمی 5,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 6,000,000 ریال
هیات های فوتبال استانی و باشگاه های لیگ برتر و دسته 1 فوتبال 0 ریال
4
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.