مدیر آموزش های آزاد:

دکتر حامد عباسی

 


کارشناس مسئول دفتر آموزش های آزاد:

آقای یاسر گاراژیان

 آدرس:

تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد

کوچه پنجم پلاک 3

تلفن تماس: 

88477632 و 88747793 و 88747836 و 88747884

داخلی 419 ( آقای گاراژیان)

email: workshop.ssrc@gmail.com

 


اگر مدرس هستید و درخواست برگزاری کارگاه دارید

 

لطفا اینجا را کلیک کنید

 


تماس از طریق فرم اینترنتی


Refresh Code