برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 چهارمین دوره آکادمیک و پیشرفته مربی بدنساز
1395-11-15 08:30-17:00
1395-11-21 08:30-17:00
تهران- میدان صنعت- دانشگاه آزاد تهران مرکز- خیابان سیمای ایران-واحد پیامبر اعظم 180
12,000,000 ریال
154 پروفسور اینیگو موجیکا /پروفسور آلبرتو دی ماریو/ دکتر حمید آقاعلی نژاد /دکتر حمید رجبی /دکتر مرتضی بهرامی نژاد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.