برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدل و مدل سازی در علوم ورزشی (تدوین مدل، تحلیل، کاربست)
1395-08-24 08:30-16:00
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 35
دانشجویان تربیت بدنی 400,000 ریال
عضو هیات علمی 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
12 دکتر مصطفی افشاری
2 آشنایی با روش آماری فراتحلیل
1395-09-23 08:30-16:00
پژوهشگاه علوم ورزشی 30
دانشجویان تربیت بدنی 600,000 ریال
عضو هیات علمی 1,200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
3 دکتر جواد مصرآبادی
3 اولین کارگاه آشنایی با دستگاه ردیاب بینایی چشم (Eye Tracking) در علوم ورزشی
1395-08-26 08:00-16:00
پژوهشگاه علوم ورزشی 35
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
عضو هیات علمی 1,200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
7 دکتر صالح رفیعی
4 آزمایشگاه بیومکانیک و آسیب شناسی (ویژه دانشجویان دانشگاه گیلان)
1395-08-25 08:00-16:45
20
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
9 دکتر علی شریف نژاد- دکتر حامد عباسی
5 آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه سالمندان
1395-08-15 08:00-17:00
1395-08-20 08:00-17:00
تهران 150
دانشجویان تربیت بدنی 6,000,000 ریال
عضو هیات علمی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
103 مجموعه مدرسین مرتبط با حوزه ورزش و سالمندی شامل اساتید برجسته رشته علوم ورزشی، توانبخشی، روانشناسی، کاردرمانی و فیزیوتراپی و سایر رشته های مرتبط
6 روش های آماری با استفاده از SPSS (مقدماتی)
1395-08-12 08:30-16:30
تهران- خیابان شهید مطهری - خیابان میرعماد- کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 800,000 ریال
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
20 دکتر علی کاشی
7 روش های آماری با استفاده از SPSS (پیشرفته)
1395-08-13 08:30-16:30
تهران- خیابان شهید مطهری - خیابان میرعماد- کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 800,000 ریال
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
22 دکتر علی کاشی
8 روش های پیشرفته آماری با استفاده از AMOS
1395-08-14 08:30-16:30
تهران- خیابان شهید مطهری - خیابان میرعماد- کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 800,000 ریال
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
20 دکتر علی کاشی
9 رویکردهای نوین در طراحی برنامه های استراتژیک
1395-08-02 08:30-14:00
تهران - خیابان شهید مطهری - خ میرعماد - کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 400,000 ریال
عضو هیات علمی 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
8 دکتر نازنین راسخ
10 آموزش عملی کار با نرم افزار اندنوت (EndNote) برای رفرنس نویسی
1395-08-11 08:30-14:00
تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان میرعماد - کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 400,000 ریال
عضو هیات علمی 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
6 دکتر هادی روحانی
11 خستگی و ریکاوری در فوتبال: با تاکید بر تغذیه
1395-08-05 13:00-17:30
تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان میرعماد - کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 700,000 ریال
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
7 دکتر محمدرضا کردی
12 آمادگی جسمانی و تندرستی
1395-04-02 08:00-14:00
خرم آباد - دانشگاه لرستان 50
500,000 ریال
1 دکتر وحید ولی پور ده نو
13 استعدادیابی و استعداد پروری در ورزش
1395-02-29 13:30-18:30
آدرس: تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی- آمفی تئاتر دانشکده تربیت بدنی 50
دانشجویان تربیت بدنی 500,000 ریال
عضو هیات علمی 700,000 ریال
شرکت کننده آزاد 700,000 ریال
1 دکتر فرشید طهماسبی
14 روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی
1395-02-30 08:00-14:00
تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه 5 - پلاک 3- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - طبقه 3 40
دانشجویان تربیت بدنی 700,000 ریال
عضو هیات علمی 1,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,000,000 ریال
8 دکتر حمید آقاعلی نژاد - دستیار مدرس: سجاد رضایی
15 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره اول)
1395-04-29 08:00-17:00
1395-05-01 08:00-17:00
تهران - خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه 5 - پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 25
5,500,000 ریال
21 اساتید گروه فیزیولوژی ورزشی
16 دستیاری آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی (دوره دوم)
1395-05-12 08:00-17:00
1395-05-15 08:00-17:00
تهران - خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه 5 - پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 26
5,500,000 ریال
25 اساتید گروه فیزیولوژی ورزشی
17 دستیاری آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
1395-06-09 08:00-17:00
1395-06-11 08:00-17:00
تهران- خیابان مطهری - خیابان میرعماد- کوچه 5- پلاک 3 - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 40
5,500,000 ریال
14 اساتید گروه بیومکانیک ورزشی
18 دستیاری آزمایشگاه تخصصی طب ورزشی
1395-06-01 08:00-16:00
1395-06-04 08:00-16:00
تهران - خیابان مطهری - خیابان میرعماد - کوچه پنجم - پلاک 3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 70
5,500,000 ریال
28 اساتید گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.