برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه افراد با کم توانی ذهنی
1395-09-15 08:00-17:00
1395-09-20 08:00-17:00
تهران 120
دانشجویان تربیت بدنی 5,000,000 ریال
عضو هیات علمی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
96 مجموعه مدرسین مرتبط با حوزه ورزش و توانبخشی شامل اساتید برجسته رشته علوم ورزشی، توانبخشی، روانشناسی، کاردرمانی و فیزیوتراپی و سایر رشته های مرتبط
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.