برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 تحلیل محتوا : از مفاهیم تا کاربرد
1397-08-23 08:30-15:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 30
دانشجویان تربیت بدنی 750,000 ریال
2 دکتر حمید قاسمی - دکتر نازنین راسخ
2 اصول طراحی تمرینات مقاوتی در کودکان و نوجوانان
1397-09-20 08:30-16:30
تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3 30
دانشجویان تربیت بدنی 1,000,000 ریال
6 دکتر حمید رجبی - دکتر محمد شریعت زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.