برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی: روشها، ابزارها و مطالعات موردی
1395-09-24 08:30-13:00
پژوهشگاه علوم ورزشی 30
دانشجویان تربیت بدنی 400,000 ریال
عضو هیات علمی 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 800,000 ریال
3 دکتر محمدحسین قربانی
2 اصول مدل سازی پیشرفته سیستم اسکلتی - عضلانی بدن انسان
1395-12-04 08:00-17:30
1395-12-05 08:00-17:30
آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت بدنی 20
دانشجویان تربیت بدنی 2,000,000 ریال
عضو هیات علمی 3,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 3,500,000 ریال
6 دکتر علی شریف نژاد- دکتر محمد تقی کریمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.