1. تعویق کارگاه "مدل و مدل سازی در علوم ورزشی(تدوین، مدل،تحلیل،کاربست)"
به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه مدل و مدل سازی در علوم ورزشی(تدوین، مدل،تحلیل،کاربست) می رساند که زمان برگزاری این کارگاه(4 آبان) به دوشنبه 24 آبان موکول شد.
2. پایان دوره دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی با حضور 8 عضو هیات علمی در بین شرکت کنندگان
اولین دوره تخصصی دستیار آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی با حضور 18 شرکت کننده به پایان رسید. از این شرکت کنندگان، 8 نفر عضو هیات علمی دانشگاه ها، 6 نفر دانشجوی دکترا و 4 نفر کارشناسی ارشد بودند.
3. تغییر تاریخ دوره های تربیت بدنی ویژه
با سلام
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در دوره های آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه سالمندان و آموزش مربی فعالیت حرکتی و تمرینی ویژه افراد با کم توانی ذهنی می رساند که این دوره ها در تاریخ های جدید برگزار می گردد.
4. تعویق کارگاه خستگی و ریکاوری در فوتبال: با تاکید بر تغذیه
کارگاه خستگی و ریکاوری در فوتبال: با تاکید بر تغذیه از تاریخ 5 خرداد ماه به تاریخ 12 خرداد ماه انتقال یافت. علاقه مندان می توانند برای شرکت در این کارگاه از طریق این سامانه ثبت نام نمایند.
5. برگزاری کارگاه استعدادیابی و استعداد پروری در ورزش
کارگاه استعدادیابی و استعداد پروری در ورزش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید.
6. برگزاری کارگاه روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی
کارگاه روش های تلفیق تمرین مقاومتی با رژیم غذایی و مکمل های ورزشی در تاریخ 30 اردیبهشت 95 با حضور جمعی از علاقه مندن در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.
7. برگزاری کارگاه انتخاب کفش ورزشی مناسب و تاثیر کفی کفش
کارگاه انتخاب کفش ورزشی مناسب و تاثیر کفی کفش در تاریخ 22 اردیبهشت در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.
8. برگزاری کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای بانوان باردار
کارگاه طراحی تمرینات ورزشی برای بانوان باردار در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 95 با حضور جمعی از علاقه مندان به مدرسی خانم دکتر معصومه هلالی زاده در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.
9. تعویق کارگاه برنامه ریزی راهبردی در سازمان های ورزشی
به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه برنامه ریزی راهبردی در سازمان های ورزشی می رساند که این برگزاری این کارگاه(16 اردیبهشت) به زمان دیگری موکول شد. زمان دقیق تشکیل کارگاه از طریق سامانه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.
10. برگزاری کارگاه اصول و زمانبندی تمرینات مقاومتی
کارگاه اصول و زمانبندی تمرینات مقاومتی در روز جمعه 3 اردیبهشت با مدرسی دکتر حمید آقاعلی نژاد و آقای محمد علی پیرانی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.
11. تکمیل ظرفیت کارگاه آموزش کاربردی بازی های حرکتی کودکان بر پایه سبک physically active play
ظرفیت کارگاه آموزش کاربردی بازی های حرکتی کودکان بر پایه سبک physically active play برای تاریخ 29 بهمن ماه تکمیل شد.
12. دومین دوره بدنسازی پیشرفته توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دومین دوره بدنسازی پیشرفته را با همکاری دانشگاه باسک اسپانیا برگزار می کند.
13. راه اندازی سامانه کارگاه ها و دوره های آموزشی پژوهشگاه
سامانه کارگاه های و دوره های آموزشی پژوهشگاه راه اندازی شد.