1. هفتمین دوره بین المللی و پیشرفته مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی
2. نخستین دوره تخصصی طراحی و تجویز بازی‌های اصلاحی برای کودکان برگزار شد
نخستین دوره تخصصی طراحی و تجویز بازی‌های اصلاحی برای کودکان با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، مربیان و دانشجویان رشته تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی 10 و 11 مردادماه برگزار شد